Bestuur en Commissies

TV Nieuwland is een bruisende recreatieve tennisvereniging. Enthousiaste leden, een strakke structuur en goede faciliteiten vormen de basis. Alle leden leveren een bijdrage, structureel als bestuurs- of commissielid of op ad hoc basis in de vorm van bardiensten, klusdiensten of andere ondersteunende activiteiten. Zolang we het met zijn allen doen, blijft de vereniging ‘bruisen’ en is het leuk om daaraan bij te dragen.
Het bestuur zet de lijnen uit in nauw overleg met de verschillende commissies die zorgen voor de realisatie. Als je vragen hebt over het participeren in het bestuur, in één van de commissies of als je op ad hoc basis jouw bijdrage wilt leveren, vernemen wij dat graag via vwc@tvnieuwland.nl.

Bestuur
Het beleid van TV Nieuwland wordt vastgesteld door de leden, tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur is een team dat het beleid bepaalt en de vereniging bestuurt. In nauwe samenwerking met de commissieleden realiseren zij het beleid. Het belangrijkste talent van de bestuursleden is dat zij leden bij elkaar brengen om de doelen van onze vereniging te realiseren. Het bestuur fungeert als team waarbinnen de volgende rollen bestaan:

 

  • Voorzitter: intern en extern ‘gezicht’ van de vereniging. De voorzitter is een bestuurder die fungeert als spreekbuis bij officiële zaken zoals contacten met de gemeente, SRO, ALV, prijsuitreikingen e.d.;
  • Vice voorzitter: vervangt de voorzitter indien daaraan behoefte bestaat en onderhoudt de contacten met een aantal commissies;
  • Secretaris: organisator die op de achtergrond zorgt dat het soepel verloopt. De secretaris is contactpersoon voor verenigingszaken, beheert het info@tvnieuwland.nl adres, coördineert bestuursbijeenkomsten en verzorgt de communicatie namens het bestuur i.s.m. de communicatie commissie;
  • Penningmeester: vormt het financiële geweten van de vereniging, stelt het budget i.s.m. de commissies op en beheert de budgetten en bij besluitvorming kijkt de penningmeester goed naar de financiële consequenties;
  • Algemeen lid: fungeert als de ‘voelhorens’ van het bestuur, weet wat er allemaal speelt in de vereniging en is portefeuillehouder van een aantal commissies.
     

 
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Guus Kisner - Voorzitter (portefeuille EC)
Barbara Vermeij - Algemeen Lid (portefeuille JC/TC/Tennisschool)
Jeroen Bakker  - Algemeen Lid (portefeuille BC/SC)
Jeroen Schrijver - Penningmeester (portefeuille Facilitair)
Karin van der Heijden - Secretaris (portefeuille CC/ledenadministratie)

 

Commissies
Uitvoerende activiteiten zijn geclusterd en worden uitgevoerd door commissies.

 

De commissies bestaan uit 2 tot 8 leden, zodat je samen dingen kan oppakken. Daarnaast werken de commissies samen, zoals bijvoorbeeld bij het open toernooi, waarbij de Technische Commissie de organisatie op zich neemt, de Barcommissie zorgt voor extra lekkere versnaperingen, de Evenementen Commissie het eindfeest organiseert, de Sponsor Commissie prijzen regelt en de Vrijwilligerscommissie leden benadert om het clubhuis te versieren. Doordat iedereen een deel voor zijn rekening neemt, blijft het overzichtelijk en is het leuk om het samen te doen.

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort