Voorwaarden baanhuur Tennispark Nieuwland

Voorwaarden baanhuur Tennispark Nieuwland

Bij het huren van een baan bij Tennispark Nieuwland gelden de volgende voorwaarden:

1. Het huren van banen kan alleen na schriftelijke instemming van het bestuur van Stichting Tennispark Nieuwland.
2. Een aanvraag voor de huur van een of meerdere banen wordt minimaal een week van te voren ingediend. Aanvragen die korter dan een week van te voren worden gedaan, worden wel in behandeling genomen, maar hierbij kan niet gegarandeerd worden dat deze tijdig worden afgehandeld.
3. Er wordt een reservering in het afhangsysteem gemaakt.
4. De betaling dient vooraf te geschieden. Zonder betaling vervalt de toestemming vanuit het bestuur.
5. Een reservering wordt altijd via mail bevestigd door het bestuur. Deze bevestiging dient de huurder te kunnen tonen tijdens het spelen op de ba(a)n(en).
6. Stichting Tennispark Nieuwland hanteert een tarief van € 20,- per baan per uur. Betaling geschiedt vooraf, zoals vermeld in lid 4. Het bedrag kan vooraf worden overgemaakt op rekeningnummer NL49ABNA0612571556.
7. Indien een gemaakte reservering komt te vervallen en daarvan tijdig - d.w.z. uiterlijk 24 uur van tevoren - een melding wordt gemaakt, dan wordt de gemaakte reservering geannuleerd en ontstaat er een tegoed voor een volgende reservering. Bij annulering op de dag zelf, is het gehele bedrag verschuldigd.
8. De huurder ziet erop toe dat de banen met het juiste tennisschoeisel worden betreden.
9. Het is de huurder niet toegestaan te spelen op de banen op andere data/tijden dan de overeengekomen speeltijden.
10.Mocht er tijdens het spelen onverhoopt schade ontstaan aan de banen of materialen (zoals de netten), dan is de huurder verplicht daarvan direct melding te doen bij de beheerder van het tennispark. De kosten van de schade kunnen voor rekening van de huurder komen.
11.Stichting Tennispark Nieuwland kan niet aansprakelijk worden gesteld als de huurder tijdens het spelen op de gehuurde banen te maken krijgt met een ongeval of een blessure.
12.Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen op het tennispark. Daarvoor dient de huurder gebruik te maken van de horecagelegenheid die hoort bij het sportcomplex. Uitzondering hierbij is als de huurder schriftelijk anders is overeengekomen of de horecagelegenheid gesloten is.
13.Het baanreglement is onverkort van toepassing. Het baanreglement is te vinden op de website www.tvnieuwland.nl.

Veel tennisplezier toegewenst!

Het bestuur van Stichting Tennispark Nieuwland

Versie januari 2020

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort