Tips van onze trainer (4)

Heb jij het momentum?

Momentum is een vreemdsoortige "kracht" in de sport. Het heeft te maken met de balans van de strijd. Als tijdens een tenniswedstrijd het momentum voor je werkt, dan is het alsof je de wedstrijd in de hand hebt en bepaal je telkens hoe ieder punt gespeeld wordt.Als het momentum tegen je werkt, voel je je als een marionet terwijl je tegenstander moeiteloos de punten verzamelt. Hoe kun je het momentum beïnvloeden of behouden?

In het vuur van de strijd zijn veel spelers te veel geconcentreerd op hun slagtechniek. Te vaak bepalen we onze strategie aan de hand van schijnbare zwakte van de tegenstander en laten we het tempo afhangen van hoe we ons voelen op het moment van spelen. In feite moeten we ons beperken tot een simpel plan waarbinnen we aanvoelen wanneer we moeten aanvallen en wanneer niet. Zo’n strategie stelt ons beter in staat het verloop van een wedstrijd aan te voelen en het momentum te gebruiken.
Het is interessant om te zien dat spelers de neiging hebben om slechts datgene te doen wat nodig is om een game of wedstrijd te winnen. We spelen vaak beter bij achterstand omdat we dat nodig hebben om “in de wedstrijd te blijven” of terug te komen. Als we voor staan hebben we de neiging weer ongedwongen fouten te maken door intensiteit-verslapping (van de concentratie). Om deze neiging te voorkomen kunnen we alle “punt-situaties” (lees=stand in de game) verdelen in drie categorieën:

  1. gelijke stand, 
  2. voorsprong, 
  3. achterstand (resp. 15-15, 15-0 en 0-15). 
    Bij een 5-1 stand is het belangrijkhet punt te spelen als bij een gelijke stand, vanwege de 15-15. Om het verloop van een wedstrijd te controleren moeten wehet momentum creëren als er geen is, het momentum handhaven als het er is en het momentum laten keren als de tegenstander het heeft. 

Momentum creëren:

Bij een gelijke stand praten we over een momentum-punt. Het uitgangspunt moet nu zijn het momentum te creëren. Daartoe moet je het verloop van het punt bepalen, door je sterke punten te gebruiken en de tegenstander daarop te laten reageren (zelf initiatief hebben in de ralley).
Als je een service-volley speler bent moet je dit sterke punt gebruiken en dus oplopen na de service.
Dwing de tegenstander het punt met een passeerslag te winnen. 
Een baseline speler blijft uiteraard achterin en bepaalt vandaar uit het tempoverloop van het punt. 
Hoe dan ook, zorg ervoor dat je zo speelt, dat de tegenstander daarop moet antwoorden (de tegenstander mag niet bepalen hoe de ralley verloopt!)

Momentum behouden:

Bij voorsprong praten we over een verval-punt:het belangrijkste doel is te voorkomen dat de tegenstander het momentum afpakt en tevens te proberen zijn spel verder te breken. Het verliezen van het momentum komt veelal voort uit een slordige fout of een schitterende bal van de tegenstander. Omdat de tegenstander meestal beter speelt wanneer hij achter staat, moet je de neiging voorkomen om gehaast te spelen bij voorsprong. Dit vergroot de kans op fouten. Te veel druk geeft de tegenstander de gelegenheid een snelle winner te slaan en het momentum te laten wisselen. 

De tegenstander uit het spel spelen is een kwestie van beheerst druk geven. Als je naar het net gaat, speel je approach dan door het midden. Hiermee voorkom je afzwaaiers en beperk je de hoek van de tegenstander, die hij kan gebruikenvoor zijn passeerslag. Als baseliner ga je op deze stand geen winnende slag forceren. Bij een 40-0 voorsprong is het doel het voorkomen dat de tegenstander vertrouwenhaalt uit jouw verslapte spel. Je kunt nu ook best iets anders proberen, maar zorg er wel voor dat de tegenstander voor dat punt moet werken! Laat hem geen winner slaan zonder eerst te hebben moeten werken voor een opening.

Het veranderen van het momentum:

Bij achterstand praten we over een momentum wissel-punt. De tegenstander is in een situatie waarin hij niet zijn beste spel hoeft te spelen enhet daarom ook vaak niet doet. Je dient daar gebruik van te maken door agressiever te spelen. Deze tactiek ondermijnt vaak het zelfvertrouwen van de tegenstander. Extra voorzichtig spel van jouw kant verzwakt je spel over het algemeen en versterkt het vertrouwen van de tegenstander.
Het veranderen van het momentum door agressiever te spelen houdt niet in dat onnodige risico’s worden genomen. Als je drie punten achter staat, laat je tegenstander dan de druk voelen door hem hard te laten werken om nog een punt te winnen. Wellicht moet je wat langzamer doen tussen de punten door. Maak je veters vast of droog je even af. Neem de tijd om je mentaal voor te bereiden op het volgende punt. Dit geeft tevens de tegenstander de mogelijkheid een stukje felheid te verliezen (verlaging van de intensiteit) en mogelijkerwijs een slordig punt te spelen.

Opmerkingen:

  • Het winnen van een punt is nooit belangrijker dan het beheersen van het momentum. 
  • Een goede bal van de tegenstander of een slechte bal van jezelf moeten je niet weerhouden van het uitvoeren van je tactiek en het bepalen van het spelverloop. 
  • Gebruik je sterke punten. Je inspanningen worden later beloond. 
  • Raak niet in paniek als je achter staat. Blijf mentaal in de wedstrijd. Blijf alert tot het momentum bij je terug komt. 
  • Herken je tegenstanders alles of niets winners en missers. Dat wil zeggen; slagen die voortkomen uit concentratie verslapping en er als een blinde beuk uitzien. Zulke ballen moeten je vertrouwen geven, omdat je tegenstander op het moment staat in te storten.

Wat voor speltype je ook hebt, onthoud dat je nooit het momentum kuntveranderen met voorzichtig of verkrampt spel.
 

De cultuur in West –Europa is tegenwoordiggericht op het maken van zoveel mogelijk winst. Productiviteit is zelfs in een sociaal-democratie belangrijk.De telling in tennis logenstraft echter het belang van productiviteit. In tennis is op de momenten dat het erop aankomt niet de kwantiteit van de punten, maar de kwaliteit ervan belangrijk. Het is zelfs mogelijk dat de speler die de meeste punten maakt, toch de wedstrijd verliest!
 

We spreken dan ook van “crucial points”op die momenten dat de telling de spelers onder druk zet.
De uitslag van een wedstrijd is niet aan tijd gebonden: het feit dat de ene speler fouten maakt, betekent dat de andere speler punten scoort. Streef ernaar omde druk die de telling met zich mee brengt in je voordeel te laten gebruiken, zodat je al een voorsprong hebt op anderen.

Stand

Voor

Achter

30-0

Conservatief

Risico nemen

40-15

C

R

40-0

R

C

30-15

R

C

gelijk

C

C

voordeel

R

C

sudden death

R

 

Conservatief is percentage van je sterkste spel. Probeer altijd 2 punten achter elkaar te maken. Laat de ander nooit 2 punten achter elkaar maken.

Succes!

Johan Madsen.

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort