Bericht van het bestuur 02-04-2020

Beste leden, 

 

Allereerst hopen we natuurlijk dat het jullie in deze moeilijke tijd goed vergaat en vooral dat jullie, en je familie en vrienden om jullie heen, gezond zijn. 

 

Ook TV Nieuwland blijft tot en met 28 april 2020 gesloten

Het kabinet heeft de maatregelen rondom het corona virus verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dat ook onze vereniging, clubhuis en tennispark tot dan gesloten zijn. Bij veel clubs en ook bij de KNLTB zijn vragen gekomen waarom vrijspelen of trainen in kleine groepen niet mag, omdat je met tennis prima voldoende afstand kunt houden. De tennisbond wil echter dezelfde lijn aanhouden als andere sportbonden en -verenigingen. Alles met één doel: de verspreiding van het virus te minimaliseren. Ook wij volgen deze richtlijnen.

 

KNLTB laat na 21 april 2020 zo spoedig mogelijk weten of en hoe de voorjaarscompetitie wordt gespeeld

Voor de Voorjaarscompetitie heeft de KNLTB drie scenario’s ontwikkeld: starten in het weekend van 9/10 mei, een deel voor de zomer en een deel erna of in plaats van de Najaarscompetitie. Kort na 21 april -de datum dat het kabinet met een update over de maatregelen komt- neemt de KNLTB een definitief besluit. 

 

Wij zoeken naar mogelijkheden om de Algemene Ledenvergadering (ALV) in andere vorm te laten plaatsvinden

De geplande ALV in maart kon niet doorgaan. We bekijken binnen het bestuur de mogelijkheden, zodat we toch conform de wet en onze statuten goedkeuring door de leden van de financiële stukken kunnen realiseren. Hierover informeren we jullie op korte termijn. Op de site van KNLTB staat welke mogelijkheden we hiertoe hebben.

 

Contributie wordt volgende week afgeschreven

Komende week staan de afschrijvingen voor de contributie gepland. De afschrijving vindt plaats volgens plan. Dat voelt op dit moment wel enorm dubbel omdat niemand van jullie kan en mag tennissen. Tegelijkertijd lopen de kosten van onze vereniging wel door en hebben we ook minder inkomsten door het ontbreken van bijvoorbeeld de baromzet. We gaan ervan uit dat we uiteindelijk toch een heel groot deel van het seizoen wel volop kunnen tennissen en activiteiten organiseren. Ook hierin volgen wij het advies van de KNLTB.

 

Help onze sponsoren!

Veel bedrijven hebben het zwaar. We willen jullie dan ook vragen om je boodschappen en andere aankopen zoveel mogelijk bij onze sponsoren te doen. 

 

Vragen of opmerkingen 

Heb je vragen of wil je iets bespreken, neem dan contact met ons op:barbara@tvnieuwland.nl.

 

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website van de KNLTB

 

Ook voor de komende weken wensen we jullie weer veel sterkte & gezondheid. Pas goed op jezelf en op elkaar!

 

Groeten van het bestuur, 

Agnes, Barbara, Guus, Jeroen & Karin

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort