Uitslag enquête tennislessen

In november van dit jaar is er een enquête gehouden onder de lessende leden. De respons was bijna 60%; concreet zijn dat 41 ingevulde reacties. Het merendeel van de deelnemers is tevreden over de lessen. Een prima resultaat en de uitkomsten zijn inmiddels besproken met de tennisschool en de trainers. De reacties zijn anoniem gemaakt, op deze manier komt individuele respons niet bij derden terecht.

 

We delen graag een paar opmerkingen met je:

  • Ik leer veel en op een leuke wijze;
  • Ik wil graag meer en sneller leren;
  • Ik wil graag meer technische of tactische aanwijzingen;
  • Ik wil graag intensievere lesstof.

Het verwachtingspatroon van de lessen verschilt natuurlijk per deelnemer.

Een aantal deelnemers zou graag meer tijd voor de les hebben, 50 minuten is zo om.

Bovenstaande is besproken met de trainers en zij nemen de feedback ter harte.

 

Opvolging hoofdtrainer

Trainer Johan, al jaren een vaste waarde op onze club, heeft aangegeven dat hij halverwege 2022 met pensioen gaat. Gelukkig duurt dat nog even en blijft hij zich tot dan vol enthousiasme inzetten voor onze club. Om alvast toe te werken naar het komende pensioen legt Johan per 1 april 2021 zijn taak als hoofdtrainer neer. Samen met Tennisschool Heinerman zijn wij op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Zodra daar meer over bekend is informeren wij je.

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort