Tossen maandagavond

Op maandagavond tussen 19.00 en 21.30 uur is er een open Toss avond, toegankelijk en bedoeld voor alle seniorleden, ongeacht speelsterkte of tenniservaring. De beste gelegenheid om andere leden te leren kennen!

Wat is tossen?
De Toss avond is een evenement dat de deelnemers zelf organiseren, je doet het samen (met de eventueel aanwezige toss-coördinator). Samen de indeling maken en met elkaar ervoor zorgen dat iedereen aan de beurt komt. 

De indeling wordt niet afgestemd op speelsterkte of ervaring. Hier kan alleen van worden afgeweken als beginnende spelers daar zelf een verzoek toe doen bij de toss-coördinator.

Aantal banen
Voor de speelrondes zijn in principe 6 banen beschikbaar, tenzij anders aangegeven in het afhangsysteem. Voor en na die tijd zijn de banen beschikbaar om vrij te spelen; je hangt dan af met je spelerspas via het afhangsysteem. Voor de donkere maanden in het jaar zal de verlichting worden afgestemd op de vastgestelde tijden.

Tijdsindeling
1e speelronde 19.00 – 19.30 uur
2e speelronde 19.30 – 20.00 uur
3e speelronde 20.00 – 20.30 uur
4e speelronde 20.30  - 21.00 uur
5e speelronde 21.00 – 21.30 uur

De ballen
De club stelt geen tennisballen beschikbaar voor dit evenement. Deelnemers zorgen zelf voor ballen.

De spelregels
Er zijn voor een goed verloop van de Toss avond een aantal spelregels die we met elkaar hebben afgesproken:
-    Je respecteert de gemaakte spel- en baanindeling door de toss-coördinator.
-    Je bent 15 minuten voor aanvang van je eerste speelronde aanwezig zodat je kan worden ingedeeld.
-    Is de indeling al gemaakt en een deelnemer komt 15 minuten voor de nieuwe speelronde, deel deze dan in op de plaats van iemand die de vorige ronde al gespeeld heeft.
-    Als je de volgende ronde niet meer wilt meespelen, haal dan je pasje uit het spel.
-    Let er met elkaar op dat iedere deelnemer een evenredig aantal rondes speelt bij grote drukte.
-    Stop het spel bij de bel voor de wissel, maak je game dus niet af.

Als iedereen de spelregels respecteert is de Tossavond de leukste speelavond. 

Heel veel plezier!


 

 

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort