Huis- en gedragregels

Huis- en gedragsregels in ons clubhuis:

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het park van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank buiten het park te nuttigen.
 • Het is verboden om alcohol te schenken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers worden geacht geen alcohol te drinken.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.
 • Er geldt een compleet rookverbod voor het gehele clubhuis.
 • Te allen tijden wordt verzocht om het lege glaswerk en servieswerk even terug te brengen naar de bar.
 • Het is verboden, op last van de Keuringsdienst van Waren, om zelfmeegebrachte etenswaren in de koelkasten in de keuken te bewaren.
 • Het is verboden om sterke dranken te schenken en te nuttigen in het clubhuis

Klik hier voor het TVN reglement alcoholverstrekking. Iedereen die een bardienst draait is verplicht zich hier aan te houden.

 

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort