Reglement Bar- en Klusdiensten TV Nieuwland

Algemeen

Om de kosten van drankjes, hapjes en park- en baanonderhoud laag te kunnen houden wordt de bezetting van de bar, als ook het onderhoud van het tennispark, voor en door leden verzorgd. Dit betekent dat ieder lid van TV Nieuwland van 18 jaar of ouder verplicht is om (tenminste) 3 bar- of klusdiensten te draaien per abonnementsjaar. Bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Extra bardienst voor competitiespelers

Omdat de diverse competitiesoorten een aangepaste, extra barbezetting vereisen, zijn competitiespelers verplicht om een extra bardienst te draaien tijdens één van de competitiedagen. Dit zijn dus 4 bar- of klusdiensten in totaal (waarvan dus tenminste 1 bardienst tijdens een competitiedag, op één van de competitiedagen dat je zelf niet speelt!). Dit houdt in dat ook bestuurs- en commissieleden die competitie spelen minimaal één bardienst moeten vervullen.

Soorten diensten

Omdat niet iedereen zich helemaal happy voelt achter de bar is er ook de mogelijkheid om een klus-, schoonmaak of groendienst te draaien (hierna ‘klusdienst’ te noemen). Klusdiensten zijn diensten waarin onder andere onderhoud aan het clubhuis, de banen en het park wordt gedaan. Zeker ook belangrijk èn lekker buiten. Deze diensten worden onder begeleiding van de Facilitaire Commissie gedaan (facilitair@tvnieuwland.nl)

Opzeggen

Het abonnementsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Opzeggen van het lidmaatschap gedurende het abonnementsjaar geeft geen vrijstelling voor diensten die al ingepland zijn!

 

Inschrijven bar- en klusdiensten

Inschrijven voor de bar- en klusdiensten gebeurt via de website van TV Nieuwland. Door in te loggen op de website hebben alle leden van 18 jaar en ouder de gelegenheid om, gedurende de periode dat het rooster is opengesteld voor inschrijving, zelf hun bar- en/of klusdiensten in te plannen. Voor de start van het nieuwe seizoen worden alle leden via diverse communicatiekanalen (e-mail, nieuwsbrief, website) geïnformeerd over de periode dat het rooster voor inschrijving zal zijn opengesteld. Na deze periode is het niet meer mogelijk voor leden om zelf bar- en/of klusdiensten in te plannen.

Het ingevulde rooster is vanaf 1 april via de website in te zien (navigeer naar Bardiensten, en vervolgens naar Bar en Klusdiensten, of klik op http://www.tvnieuwland.nl/barduties.aspx).

LET OP: Eénmaal ingeplande diensten kunnen niet worden gewijzigd! 

Van de leden die zich gedurende de inschrijvingsperiode niet hebben ingeschreven, zal het ledenpasje worden geblokkeerd. Hierdoor kunnen zij vanaf dat moment geen gebruik meer maken van de tennisfaciliteiten van onze vereniging. Nadat zij (al dan niet in overleg met de barcommissie) zijn ingeroosterd, zal het pasje weer worden vrijgegeven.

Herinnering

Wij streven ernaar om iedereen ca. twee weken van te voren via de mail te herinneren aan zijn of haar dienst. Maar noteer de data ook zelf! Jij blijft zelf verantwoordelijk voor het draaien van jouw dienst. 

Verhinderd?

In het geval een dienst om wat voor reden dan ook niet gedraaid kan worden, is het de verantwoordelijkheid van de verhinderde zelf om voor een vervanger te zorgen. Afmelden voor een dienst is dus niet mogelijk. 

TIP: Ben je verhinderd? Kijk dan zelf in het rooster op de website of je met iemand van dienst zou kunnen ruilen. Als je ingelogd bent, kun je door te klikken op de naam van die persoon direct de contactgegevens inzien. Via de ledenlijst-senioren op http://www.tvnieuwland.nl/file_download.aspx?id=544979&a=1 kun je ook het telefoonnummer achterhalen van de persoon die je wil bellen om je dienst te ruilen.Heb je een vervanger gevonden, of van dienst geruild met iemand anders, geef dit dan minimaal 2 dagen van te voren door aan zowel bardienst@tvnieuwland.nl als aan facilitair@tvnieuwland.nl, zodat zowel het rooster als de toegang tot het clubhuis gewijzigd kan worden. 

Niet op komen dagen

Het niet op komen dagen bij een dienst zorgt voor hoofdpijn bij het weekhoofd of shiftleader en teleurstelling bij de andere vrijwilligers èn de op dat moment aanwezige leden. Het wordt niet in dank afgenomen en kost overigens € 50,00 (Herhaling kan ook royeren tot gevolg hebben). Vergeet dus niet alle diensten in je agenda of op de kalender te zetten!

IVA-cursus Online 

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als vereniging zijn wij dan ook verplicht er op toe te zien dat een ieder die achter de bar staat, de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd heeft. Sinds vorig jaar hoef je hiervoor geen avond meer vrij te maken, maar is het mogelijk deze cursus/ test online te doen! Op de website, onder het tabje Bardiensten vind je alles wat je moet weten en een link naar de online cursus/ test. Het invullen van de test kost ca. 15 minuten. Ook leden die al eens een IVA hebben gedaan, willen we vragen de online test te doen. Wij ontvangen daarvan namelijk een digitaal certificaat, zodat we de administratie op dat vlak ook weer up-to-date houden. 

Goed voor de vereniging

TV Nieuwland is een vereniging vóór en dóór leden. Door de enorme inzet van een actieve groep vrijwilligers weten wij onze club operationeel en financieel op een goed niveau te houden. De baropbrengsten en de gerealiseerde kostenbesparingen op park-
en baanonderhoud door de klusdiensten zijn dan ook van essentieel belang voor onze vereniging. Samen houden we ons park en clubhuis schoon en kunnen we daarnaast volop blijven genieten van de gezelligheid rond een potje tennis. We vertrouwen er dan ook op dat iedereen met enthousiasme zijn/haar steentje bijdraagt!
 

De Barcommissie en Facilitaire Commissie

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort