Bestuur en Commissies

Het bestuur zet de lijnen uit in nauw overleg met de verschillende commissies. De commissies zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Als je vragen hebt over deelnemen in één van de commissies of als je af en toe een bijdrage wilt leveren, dan horen wij dat graag! Stuur een berichtje via [email protected].

  • Bestuur
    Het beleid van TV Nieuwland wordt vastgesteld door de leden, tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur is een team dat het beleid bepaalt en de vereniging bestuurt. In nauwe samenwerking met de commissieleden realiseren zij het beleid. Het belangrijkste talent van de bestuursleden is dat zij leden bij elkaar brengen om de doelen van onze vereniging te realiseren. Het bestuur bestaat uit de volgende functies/ rollen:
     
  • Voorzitter: intern en extern ‘gezicht’ van de vereniging. De voorzitter is een bestuurder die fungeert als spreekbuis bij officiële zaken, zoals contacten met de gemeente, SRO, ALV, prijsuitreikingen e.d.;
  • Vice-voorzitter: vervangt de voorzitter als daaraan behoefte bestaat en onderhoudt de contacten met een aantal commissies;
  • Secretaris: organisator die op de achtergrond zorgt dat het soepel verloopt. De secretaris is contactpersoon voor verenigingszaken, beheert het [email protected] adres, coördineert bestuursbijeenkomsten en verzorgt de communicatie namens het bestuur in samenwerking met de communicatie commissie;
  • Penningmeester: vormt het financiële geweten van de vereniging, stelt het budget samen met de commissies op en beheert de budgetten. Bij besluitvorming kijkt de penningmeester goed naar de financiële consequenties;
  • Algemeen lid: fungeert als de ‘voelhorens’ van het bestuur, weet wat er allemaal speelt in de vereniging en is portefeuillehouder van een aantal commissies.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Fred van Oostveen: Voorzitter (portefeuille FC en TC)
Jolien de Jong: Algemeen Lid (portefeuille JC)
Jeroen Bakker: Algemeen lid (portefeuille BC)
Jeroen Schrijver: Penningmeester (portefeuille ledenadministratie)
Rob van Blokland: Secretaris (portefeuille SC en CC)
 

Commissies
TV Nieuwland kent de volgende commissies:

De commissies bestaan uit 2 tot 8 leden, zodat je samen dingen kan oppakken. Daarnaast werken de commissies samen, zoals bijvoorbeeld bij het Open Toernooi, waarbij de Technische Commissie de wedstrijdorganisatie op zich neemt, de Barcommissie zorgt voor extra lekkere versnaperingen, de Evenementen Commissie het eindfeest organiseert en de Sponsor Commissie prijzen regelt. Bij de organisatie van grote activiteiten is het fijn als ook andere leden meehelpen.  Doordat iedereen een deel voor zijn rekening neemt, blijft het werk voor iedereen haalbaar. En het is leuk om het samen te doen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 455 0654

Tennispark Nieuwland

Nieuwlandseweg 4 gebruik nr 8 voor navigatie!
3824 XT Amersfoort

KVK-nummer

41190643