Ledenadministratie

Een spilfunctie binnen de vereniging, want de ledenadministratie is hèt uitgangspunt voor alle communicatie vanuit de vereniging. Het doorspelen van wijzigingen in jouw persoonlijke situatie is daarbij van groot belang. Als dus je adres, telefoonnummer of e-mail wijzigt, geef je dit eenvoudig door aan [email protected]. De ledenadministratie zorgt voor een betrouwbare registratie van de gegevens van de leden.
 
Activiteiten van de ledenadministratie zijn:

  • Verwerken van aan- en afmeldingen van leden, inclusief bij de KNLTB;
  • Verzorgen van spelerspassen;
  • Verzorgen automatische incasso contributiegelden.

Talenten van de ledenadministratie zijn:

  • Zorgvuldig: de gegevens van de leden worden op betrouwbare wijze geregistreerd.

Voorbeelden van ad hoc activiteiten waaraan leden een bijdrage kunnen leveren:

  • Verstrekken van de ledenpassen op de pasjesavond.

Voor meer informatie: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 455 0654

Tennispark Nieuwland

Nieuwlandseweg 4 gebruik nr 8 voor navigatie!
3824 XT Amersfoort

KVK-nummer

41190643