Reglement diensten

Ieder lid van TV Nieuwland van 18 jaar of ouder draait een aantal diensten om de noodzakelijke taken op onze club uit te voeren. Je draait drie diensten per lidmaatschapsjaar. Je kunt kiezen uit een schoonmaak-, bar- en klusdienst. 

Op deze regeling is een aantal uitzonderingen: 

  • een studentenlidmaatschap kent twee diensten;
  • het zomer challenge lidmaatschap kent geen diensten;
  • nieuwe leden zijn het eerste lidmaatschapsjaar vrijgesteld van diensten;
  • commissie- en bestuursleden zijn vrijgesteld van diensten (peildatum 1 december). 

Inschrijven diensten vóór 1 januari

De diensten worden half november in een digitaal rooster bekend gemaakt via de KNLTBClubapp. Je schrijft je voor drie diensten in vóór 1 januari van het komend lidmaatschapsjaar. Als je je niet tijdig inschrijft, heeft dat gevolgen voor het gebruik maken van de faciliteiten op ons park. Je kunt dan bijvoorbeeld geen baan afhangen, geen tennisles volgen of niet meedoen aan interne toernooien. 

Heb je na 1 januari je diensten alsnog ingevuld? Dan kun je vanaf de eerstvolgende maand weer gebruik maken van alle faciliteiten. Wil je meteen weer kunnen spelen? Een spoedprocedure kost je € 25. 

Extra dienst voor competitiespelers

Voor deelnemers aan de KNLTB en ITA voor- of najaarscompetitie geldt dat zij een extra dienst moeten vervullen. Elk seizoen en elk team waarin je speelt telt voor een extra dienst. Dus speel je in het voorjaar in twee teams, dan draai je twee extra diensten. Dit geldt ook voor alle commissie- en bestuursleden. 

De inschrijving voor de extra diensten wordt ruim voor de start van de competitie opengesteld. Competitiespelers vervullen hun extra dienst(en) tijdens de competitieperiode. Iedere speler vult de extra dienst(en) in, voordat de teamcaptains de ballen uitgereikt krijgen. Spelers die de benodigde diensten niet op tijd hebben ingevuld, mogen niet aan de thuiswedstrijden deelnemen. Uiteraard wordt de teamcaptain hierover tijdig geïnformeerd. Het niet naleven van het speelverbod levert een boete op.  

Verhinderd? Zelf verantwoordelijk voor vervanger

Ben je verhinderd voor je opgegeven dienst? Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het inzetten van een passende vervanger: een lid van de vereniging van 18 jaar of ouder. Een email sturen naar diverse commissies met je verhindering is niet de juiste weg.

Kijk in het dienstenrooster met wie je (bijvoorbeeld eenzelfde soort) dienst wilt ruilen op een ander tijdstip. Je kunt persoonlijk contact opnemen met die persoon; de contactgegevens vind je in de KNLTB Clubapp onder Maatjes. Heb je een vervanger gevonden? Geef dit dan door aan [email protected] mits de dienst minimaal een week later hoeft te worden uitgevoerd. Is dit eerder, geef dan je tennispas aan je vervanger, zodat die het clubgebouw in kan.

Na afloop van iedere kalendermaand wordt gecontroleerd of de ingeplande diensten zijn uitgevoerd. Ben je niet komen opdagen? Dan volgt een boete van € 50 per niet-gedraaide dienst. 

'Stagedienst' voor nieuwe leden

Nieuwe leden hebben geheel vrijblijvend de mogelijkheid om tijdens het eerste jaar van hun lidmaatschap 'stagedienst' te lopen. Je draait dan bijvoorbeeld een bardienst met een ervaren lid dat je wegwijs maakt achter de bar. Bij klus- en schoonmaakdiensten zijn altijd meer leden aanwezig die jou kunnen begeleiden. 

Ziekenboegregeling en diensten

Leden die gebruik maken van de ziekenboegregeling blijven tot het einde van het lopende speeljaar verantwoordelijk voor hun geplande diensten. Ook voor hen geldt dat bij verhindering passende vervanging vereist is. Vrijstelling van diensten voor leden in de ziekenboegregeling gaat in bij het nieuwe lidmaatschapsjaar, vanaf 1 januari. 

IVA cursus verplicht voor bardienst 

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als vereniging zijn wij dan ook verplicht er op toe te zien dat een ieder die achter de bar staat, de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd heeft. Je moet hiervoor een online cursus/ test  doen. Het invullen van de test kost ongeveer 15 minuten. Als je de test met goed gevolg hebt afgerond, ontvangt de Barcommissie een digitaal certificaat. 

Het bestuur

HANDBOEK BARDIENST versie 2020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 455 0654

Tennispark Nieuwland

Nieuwlandseweg 4 gebruik nr 8 voor navigatie!
3824 XT Amersfoort

KVK-nummer

41190643