Reglement diensten

Om de kosten van drankjes en hapjes en het park- en baanonderhoud laag te kunnen houden, worden de bardiensten de schoonmaak van het clubhuis en het onderhoud van het tennispark door de leden verzorgd. Ieder lid van TV Nieuwland van 18 jaar of ouder is verplicht om (tenminste) 3 bar-, schoonmaak- of klusdiensten te draaien per abonnementsjaar. 

Extra bardienst voor competitiespelers

Omdat de diverse competitiesoorten een aangepaste, extra barbezetting vereisen, zijn competitiespelers verplicht om een extra bardienst te draaien tijdens één van de competitiedagen. Voor elke competitie waar je aan deelneemt draai je een extra bardienst. Voor- en najaarscompetitie zijn dus 2 extra bardiensten per jaar.

Soorten diensten

De éen vindt het leuk om een bardienst te draaien, de ander kiest liever voor een klus-, schoonmaak- of groendienst (samengevat ‘klusdienst’). Tijdens een klusdienst zorg je voor de schoonmaak en onderhoud van  het clubhuis, de banen en het park. De klusdiensten worden onder begeleiding van de Facilitaire Commissie gedaan ([email protected])

Opzeggen

Het abonnementsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Opzeggen van het lidmaatschap tijdens het abonnementsjaar geeft geen vrijstelling voor diensten die al ingepland zijn!

Inschrijven bar- en klusdiensten

Inschrijven voor de bar- en klusdiensten gebeurt via onze KNLTB Club App of via de website. De Bar- en Facilitaire Commissie informeren alle leden van 18 jaar en ouder zodra het rooster is opengesteld en leden hun bar- en/of klusdiensten in kunnen plannen. 

LET OP: Eénmaal ingeplande diensten kunnen niet worden gewijzigd! 

Van de leden die zich gedurende de inschrijvingsperiode niet hebben ingeschreven, zal het ledenpasje worden geblokkeerd. Hierdoor kunnen zij vanaf dat moment geen gebruik meer maken van de tennisfaciliteiten van onze vereniging. Nadat zij (al dan niet in overleg met de Barcommissie) zijn ingeroosterd, wordt het pasje weer vrijgegeven.

Herinnering

Wij streven ernaar om iedereen ongeveer twee weken van tevoren via de mail te herinneren aan zijn of haar dienst. Maar noteer de data ook zelf! Je blijft zelf verantwoordelijk voor het draaien van jouw dienst. 

Verhinderd?

Als je verhinderd bent en geen dienst kunt draaien, is het je eigen verantwoordelijkheid om voor een vervanger te zorgen. Afmelden voor een dienst is dus niet mogelijk. 

TIP: Ben je verhinderd? Kijk dan in het rooster of je met iemand kunt ruilen. Heb je een vervanger gevonden of van dienst geruild, geef dit dan minimaal 2 dagen van tevoren door aan zowel [email protected] als aan [email protected], zodat zowel het rooster als de toegang tot het clubhuis gewijzigd kan worden. 

Niet op komen dagen

Het niet op komen dagen bij een dienst zorgt voor hoofdpijn bij het weekhoofd of shiftleader en teleurstelling bij de andere vrijwilligers én de op dat moment aanwezige leden. Het wordt niet in dank afgenomen en kost overigens € 50,00 (Herhaling kan ook royeren tot gevolg hebben). Vergeet dus niet alle diensten in je agenda of op de kalender te zetten!

IVA cursus 

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als vereniging zijn wij dan ook verplicht er op toe te zien dat een ieder die achter de bar staat, de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd heeft. Je moet hiervoor een online cursus/ test  doen. Het invullen van de test kost ongeveer 15 minuten. Als je de test met goed gevolg hebt afgerond, ontvangt de Barcommissie een digitaal certificaat. Meer informatie en de link naar de IVA cursus vind je op onze website. 

Handboek bardienst en instructie kassa

In het handboek bardienst vind je alle informatie over het verzorgen van een bardienst, inclusief uitleg van de apparatuur. In de instructie voor de kassa lees je alles over het bedienen van de kassa. 

Goed voor de vereniging

TV Nieuwland is een vereniging vóór en dóór leden. Door de enorme inzet van een actieve groep vrijwilligers weten wij onze club operationeel en financieel op een goed niveau te houden. De baropbrengsten en de gerealiseerde kostenbesparingen op park-
en baanonderhoud door de klusdiensten zijn dan ook van essentieel belang voor onze vereniging. Samen houden we ons park en clubhuis schoon en kunnen we daarnaast volop blijven genieten van de gezelligheid rond een potje tennis. We vertrouwen er dan ook op dat iedereen met enthousiasme zijn/haar steentje bijdraagt! 

De Barcommissie en Facilitaire Commissie

HANDBOEK BARDIENST versie 2020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 455 0654

Tennispark Nieuwland

Nieuwlandseweg 4 gebruik nr 8 voor navigatie!
3824 XT Amersfoort

KVK-nummer

41190643