Sponsorcommissie

De sponsorcommissie zorgt voor werving en behoud van sponsoren voor TV Nieuwland.

De aanpak van de sponsorcommissie kent vier speerpunten:
 

1.  Behoud van bestaande sponsoren

De sponsorcommissie zet zich in om bestaande sponsoren regelmatig te betrekken bij interessante activiteiten:

 • Clubkampioenschappen en open toernooien;
 • Sponsoren- en vrijwilligersborrel;
 • Optionele netwerkbijeenkomsten
   

2.  Directe externe werving

De leden van de sponsorcommissie nemen zelf het voortouw om zoveel mogelijk sponsoren te werven door het stelselmatig benaderen van bedrijven in de omgeving of leveranciers van TV Nieuwland.
 

3.  Directe interne werving

De sponsorcommissie werft tevens sponsoren onder de leden van TV Nieuwland die een eigen bedrijf hebben of mogelijkheden zien hun werkgever te betrekken bij een sponsorschap. De eerste stap is het identificeren van dit soort leden.
 

4.  Indirecte interne werving

De sponsorcommissie mobiliseert zoveel mogelijk leden om een actieve bijdrage te leveren aan de werving van nieuwe sponsoren, bijvoorbeeld via speciale wervingsacties.

Activiteiten van de sponsorcommissie omvatten:

 • Benaderen van potentiële sponsoren;
 • Toelichten waarom TV Nieuwland interessant is voor sponsoren;
 • Omzetten van interesse in sponsorcontracten;
 • Onderhouden van contacten met bestaande sponsoren;
 • Organiseren van activiteiten om de binding te vergroten.

Typische kwaliteiten van leden van de sponsorcommissie zijn:

 • Inlevingsgevoel in sponsoren: wat is hun belang, wat hebben ze er voor over;
 • Commercieel gevoel: zien van kansen, interesseren, overtuigen en omzetten in een overeenkomst;
 • Overtuigingskracht: in staat om de sponsoren de toegevoegde waarde te tonen.

Voor meer informatie: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 455 0654

Tennispark Nieuwland

Nieuwlandseweg 4 gebruik nr 8 voor navigatie!
3824 XT Amersfoort

KVK-nummer

41190643