Technische commissie

De technische commissie richt zich op de technische aspecten van de tennissport zoals de competitie, de clubkampioenschappen, het open toernooi en de training. 

Activiteiten van de technische commissie:
 

 • Samenstellen competitie teams en regelen van de deelname bij KNLTB en ITA;
 • Organiseren van prestatieve toernooien zoals het Open Toernooi en de Clubkampioenschappen;
 • Onderhouden contact met KNLTB en volgen van regelgeving omtrent competitie en Open Toernooi;
 • In overleg met bestuur en JC voorstellen doen voor de trainingsopzet en onderhouden van contact op tennisinhoud met de tennisschool.
   

Talenten van de leden van de technische commissie zijn

 • Inzicht in de tennisregels: zich een weg kunnen vinden in de competitie- of de toernooiregels;
 • Organisator die de lijnen uitzet en de evenementen en activiteiten samen met andere vrijwilligers en commissies invult;
 • Tennis technisch inzicht: in staat om tennis technische kwaliteiten te beoordelen en om te zetten in voorstellen;
 • Communicator die duidelijk maakt wat de bedoeling is.


Om deel te kunnen nemen aan de competitie en om het open toernooi te organiseren dient de vereniging te beschikken over een gecertificeerde Verenigings Competitieleider (VCL) en een gecertificeerde Verenigings Toernooileider (VTL). Dit certificaat is bij de KNLTB te halen (de studiedruk is ongeveer 8 uur).

 

Voorbeelden van ad hoc activiteiten waaraan leden een bijdrage kunnen leveren:

 • Ondersteunen van de VCL bij het inplannen van banen, afhandelen van vragen, back up bij afwezigheid van de VCL e.d.;
 • Verlenen van hand en span diensten tijdens toernooien zoals het toekennen van banen aan spelers, vastleggen van de standen en verdelen van de banen tijdens de toernooien;
 • Geven van extra cachet aan het toernooi door ervoor te zorgen dat de ballen terugkomen, te zorgen voor drinkwater op de banen en de spelers aandacht te geven.

Voor meer informatie: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 455 0654

Tennispark Nieuwland

Nieuwlandseweg 4 gebruik nr 8 voor navigatie!
3824 XT Amersfoort

KVK-nummer

41190643